Úvodní stránka

Třeboňský mezioborový seminář 2021 se v lednu 2021 nebude konat.

Promýšleli jsme řadu variant, jako webcast nebo omezení počtu účastníků, ale nakonec jsme usoudili, že nejlepší bude nechat formát semináře tak, jak jsme na něj zvyklí, a uspořádat jej až v lepších časech.

Třeboňský mezioborový seminář je především o setkávání a mezioborovém dialogu. Diskuze panelové i neformální jsou jeho důležitou, možná esenciální  součástí. V současné době je poměrně dost webinářů a dalších zdrojů informací, ale tu třeboňskou nadstavbu nad informacemi a daty nejsme schopni žádným alternativním způsobem zajistit. Tak raději vůbec než napolovic.

Držme si všichni navzájem palce a budeme se těšit na dobu, kdy se opět budeme moci sejít v Třeboni.

Za organizátory

Aleš Chrdle a David Šůs