Základní informace

Organizační výbor

pod záštitou

Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP,

Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a

Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

 

Organizační zajištění semináře:  Mikrobiologie.CZ, z.s.

Místo konání: Třeboň, Městské slatinné lázně Aurora - www.aurora.cz