Základní informace

Organizační výbor

ve spolupráci se

Společností infekčního lékařství ČLS JEP,

Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a

Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

 

Organizační zajištění semináře:  Mikrobiologie.CZ, z.s.

Místo konání: Třeboň, Městské slatinné lázně Aurora - www.aurora.cz