Semináře v Lékařském domě

Tradiční úterní semináře v Lékařském domě mají svojí tradici a pevné místo v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání v našich oborech. Pro řadu mimopražských kolegů a kolegyň může být obtížné, někdy až nemožné, se na tyto semináře dostat.

Díky podpoře výborů SIL a SEM a ve spolupráci s Katedrou infekčních nemoci IPVZ je zajištěn záznam a webové zpřístupnění seminářů od listopadu 2018.

Na seznam dostupných webů se dostanete přes odkaz  https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/infekcni-lekarstvi/webcasty-a-zaznamy-seminaru

Videoprezentace najdete na stránkách IPVZ, v části O IPVZ - Pegagogická pracoviště - Infekční lékařství - Webcasty a semináře (vždy musíte rolovat po stránce dolů, není to na první pohed vidět). Zde jsou jednotlivé semináře, a v nich jednotlivé přednášky. Pozor, stránky jsou zaheslované - heslo je "infekce".