Úvodní stránka

31. ročník se bude konat v termínu 15.-17.1.2025. Témata se připravují, můžete nám poslat své favority emailem.

 

Akreditace vzdělávací akce

ČLK - Vzdělávací akce bude pořádána dle SP 16 a bude akreditována pod číslem xxxx v rozsahu xx kreditů.

ČAS - Akreditace pod číslem xx/2025 přidělí xx hodin vzdělávání.

KVVOPZ  - Pro členy bude na akci vydán certifikát o účasti. Dle zákona 96/2004 v platném znění KVVOPZ neuděluje kredity k celoživotnímu vzdělávání. O celoživotní vzdělání VŠ nelékařů se musí postarat zaměstnavatel, který je povinen posílat zaměstnance na odborné akce a sledovat jejich celoživotní vzdělávání.

 

Za organizátory

Aleš Chrdle, David Šůs, Václav Chmelík