Úvodní stránka

Děkujeme všem účastníkům za povedený seminář. I po dvouleté přestávce se nám podařilo díky všem zajistit otevřenou a dělnou atmosféru a podnetnou diskuzi.

30. ročník připravujeme (zatím předběžně) na 17.-19.1.2024

 

 

 

Za organizátory

Aleš Chrdle

David Šůs