Program čtvrtek 19.1.

STD sensu lato

 

Zahájení 8:30

Společenský kontext STI

Pohlavně přenosné infekce nevznikají ve vzduchoprázdnu   20 minut

Monika Kochloeflová, Rozkoš bez rizika, z.s.

Pohled kriminalisty do zákulisí prostituční scény  20 min

Jan Semerád, NCOZ Praha Policie ČR

Neziskovky spojují oficiální svět se světem „neoficiálním“ 15 minut

Jana Lískovcová, Rozkoš bez rizika, Nemocnice České Budějovice.a.s.

Výuka problematiky HIV/AIDS na LF - opakovaná dotazníková šetření  15 minut

Petr Pazdiora, Hana Jelínková. Ústav epidemiologie LF v Plzni, Univerzita Karlova

Přestávka 10:00 - 10:30

Venerologie

Problematika STI moderní doby 30 minut

Jiří Horažďovský, Miloslava Macasová. Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

IBD nebo STD?   10 minut

Miloslava Macasová. Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s

Současný venerologický pacient 30 minut

Filip Rob. Dermatovenerologická klinika 2.LF UK a FN Bulovka

Moderní diagnostika STI a Metodický pokyn  20 minut

Hana Zákoucká, Vladimír Resl. Státní zdravotní ústav, odd. STI, Fakulta zdravotnických studií Západočeská universita v Plzni

 

Diskuze k oběma blokům – panelová  12-12:30

Oběd 12:30-14.00

Odpoledne 14:00 – 15:30

M-pox

Proč se bát M-poxu? 10 min

Hanuš Rozsypal. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

M-pox - pacient "mínus jedna" v České republice - 10 minut

Zofia Bartovská, Milan Zlámal, Martin Chmel, Anna Burantová, Hana Zákoucká, Helena Jiřincová, Michal Holub. Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha/SZÚ Praha  

Lidské papilomaviry - nejenom karcinom děložního hrdla - 20 minut

Jana Šmahelová. Přírodovědecká fakulta UK, Praha

KDP: Časná diagnostika a léčba VHC – jak a kde diagnostikovat ty nezdiagnostikované? 20 minut

Jan Šperl. IKEM

Léčba VHC u dětí – jihočeská zkušenost – 10 minut

Pavlína Filipová, Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Přestávka 15:30-15:50

 

HIV

Vývoj epidemiologické situace HIV a vliv migrace z Ukrajiny 15 minut

Vratislav Němeček, Marek Malý, Andrea Pavlíková, Marta Marešová. Státní zdravotní ústav, odd. STI, NRL

HIV / STI z pohledu pacientské organizace – 15 minut

Robert Hejzák. Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

PrEP: dopady a budoucí směry- 15 minut

Dan Veselý. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí FN Bulovka, Praha, Klinika infekčních a tropických nemocí, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Klinika infekčních nemocí, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Katedra infekčního lékařství, IPVZ, Praha

Nokardióza u pacienta s HIV infekcí      10 minut

Jakub Lhoťan. Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka

Současný přístup k léčbě infekce HIV     15 minut

Hanuš Rozsypal. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

 

Panelová diskuze 17:00 až 17:30 hod