Program pátek 20.1.

Infekce, mikrobiologie a epidemiologie ve válce

 

8:30 -10:30

Historie medicíny ve válečných konfliktech 10 minut

Petr Smejkal. IKEM Praha

Biologická rizika a ozbrojené konflikty   20 minut

Jan Smetana. Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové

Bojová linie z makro i mikrosvěta medicíny   25 minut

Tomáš Šebek. Nemocnice Na Františku, Praha / Lékaři bez hranic

Psychiatrické a psychologické aspekty epidemií a katastrof   25 minut

Jan Vevera, Psychiatrická klinika LF UK  Plzeň

10:00-10-30   Panelová diskuze

 

 

10:30-11:00 přestávka na check-out  

11:00 Válečné linie na zadním dvorku

Epidemie VHA v Jihočeském kraji  15 minut

Hana Bendíková. KHS Jihočeského kraje

Difterie znovu mezi námi? 15 minut

Lenka Petroušová, Irena Martinková. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, KHS MSK Ostrava

Identifikace "primárních cílů" a dostupnost "zbraní" na společném "bojišti" 15 minut

Jan Kubele, Pavlína Lysková. tým NRC HAI, KMAS Nemocnice Na Homolce

Péče o sestry v první linii – 10 minut

Aleš Chrdle, Nemocnice České Budějovice, a.s., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Scientific misconduct v biomedicínských vědách: „Jak se nám daří?“    20 minut

Zdeněk Štěpánek. ARO Nemocnice České Budějovice

Co nás pandemie (ne)naučila o dezinformacích    20 minut

Ludmila Hamplová. Zdravotnický deník

Kvalitní zdroje informací o cestovní medicíně a výskytu infekčních onemocnění   15 minut

Vyacheslav Grebenyuk, Milan Trojánek. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Klinika infekčních nemocí FN Bulovka

 

Panelová diskuze 12:40 až 12:55

Závěr Chrdle, Šůs, Chmelík

Konec 13:00