Program

Středa 18.1.2023 Superaktuality a kazuistické odpoledne

Chtěli bychom představit jinou formu kazuistik - ve stylu komentovaných prezentací, kde ve dvou nebo třech místech se přednášející zastaví a nechá chvíli hovořit panel odborníků a je prostor pro dotazy z pléna. Vyzýváme odvážné přednášející, kteří mají zajímavou kazuistiku, aby se spojili s organizátory na info@tmos.cz (poskytneme návod a templát).

 

Čtvrtek 19.1.2023 Pohlavně přenosné nemoci sensu lato (aneb co se děje, když se zhasne nebo někdy ani nezhasne)

Zde se chceme věnovat nejen vlastním patogenům a jejich diagnostice a léčbě, ale také se podívat na STD v širším kontextu, včetně exotických STD, a nelze vynechat novinky v HIV a v diagnostice a léčbě virových hepatitid.

 

 Pátek 20.1.2023 Malá škola: Infekce, mikrobiologie a epidemiologie ve válce

Kromě pojmenování, kde všude se dnes válčí bychom chtěli také oprášit znalosti z civilní obrany, abychom byli připraveni opravdu na všechno, protože většinou se stane to, co by nikdo nečekal.  Jednotlivé bloky se budou věnovat boji s  rezistencemi, válčení s dez/informacemi a neposlední řadě se chceme podívat na infekce spojené s válečnými konflikty. Téma je však úmyslně definované mnohoznačně a proto se těšíme na překvapivé aktivně příhlášené příspěvky i z těch nejméně očekávaných bojových front.